Публикации
English
Контакт
Пријава

 

 

 

 

Задачи со решенија од Регионалните натпревари по физика одржани на 25 април 2009 година:

1. Основно образование

2. Прва година, средно образование

3. Втора година, средно образование

4. Трета година, средно образование

5. Четврта година, средно образование

 

Задачи со решенија од Републичките натпревари по физика одржани на 16 мај 2009 година:

1. Основно образование

2. Прва година, средно образование

3. Втора година, средно образование

4. Трета година, средно образование

5. Четврта година, средно образование

 

 

-----------НАЗАД--------