Публикации
English
Контакт
Пријава

 

 

Пласирани ученици на Републичкиот натпревар по физика 2010 година:

1. Основно образование

2. Прва година, средно образование

3. Втора година, средно образование

4. Трета година, средно образование

5. Четврта година, средно образование

 

Задачи со решенија од Регионалните натпревари:

2. Основно образование

2. Прва година, средно образование

3. Втора година, средно образование

4. Трета година, средно образование

5. Четврта година, средно образование

 

 

-----------НАЗАД--------